KVO neemt deel aan Rondetafelgesprek Klimaatneutraal Oostende

10 mei 2019 | Supporters

Het Energiehuis Oostende (Eos) organiseerde in samenwerking met Glassroots een rondetafelgesprek met als doel de basis te leggen voor het schrijven van een ambitienota ‘Klimaatneutraal Oostende 2050’. KV Oostende werkte al samen met Eos voor energie-analyses. KV Oostende werd uitgenodigd door Eos voor een rondetafelgesprek en nam hieraan deel. KV Oostende wil met diverse actoren samenwerken zodat de doelstelling van Stad Oostende om 85% Co²-reductie te realiseren tegen 2050 behaald kan worden. KV Oostende wil hieraan bijdragen via het energiecoöperatie-project KVOIt waarbij de KVO-fans aandelen kunnen kopen in zonnepanelen en staat open voor nieuwe partnerships in de Stad Oostende.

Interesse om aandelen te kopen in zonnepanelen? Klik hier