KVO, Delhaize én Stad Oostende schenken € 25.046 aan VZW Duinhelm

28 aug 2019 | Supporters

Delhaize, Stad Oostende en KVO sloegen het voorbije anderhalf jaar de handen in elkaar voor het goeie doel. In de supermarkt werd een exclusieve Cuvée KVO verkocht. Uitstekende wijnen (rood, wit en rosé) met een uniek KVO-label, waarvan één euro per fles naar VZW Duinhelm ging. Deze actie heeft nu maar liefst 25.046 euro opgeleverd. Woensdag werd de cheque overhandigd door KVO, Delhaize én Schepen van Burgerzaken en Toegankelijkheid Hina Bhatti aan VZW Duinhelm. 

Duinhelm is een organisatie die zorgt voor ondersteuning en begeleiding van personen met een beperking op het vlak van wonen, werken en vrije tijd. Het centrum begeleidt ongeveer 180 volwassen in de regio Middenkust. “Op het vlak van wonen begeleiden wij volwassen in de zoektocht naar een geschikte woning of organiseren wij vormen van groepswonen waar volwassen samenleven. Wij bieden ondersteuning op maat, naar gelang de noden en wensen van éénieder. Daarnaast ondersteunen wij personen met een beperking om hen op een aangepaste en betekenisvolle wijze in te zetten in de maatschappij, hetzij in het dagcentrum, in ateliers of individueel werk. Ten slotte bieden wij via Briek (de vrijetijdsdienst van Duinhelm) activiteiten aan voor (jong)volwassenen met een beperking. Iedereen ongeacht zijn mogelijkheden krijgt de kans om actief deel te nemen.” zegt Wim Rogiers van vzw Duinhelm. “De opbrengst van deze actie willen we graag gebruiken voor de verdere uitbouw en werking van Briek vrije tijd en het G voetbal team. Duinhelm G voetbal KVO is in 2017 gestart met een eigen G-voetbalploeg. In dit team spelen jongvolwassenen die door een verstandelijke of fysieke handicap vaak iets beperkter zijn in hun mogelijkheden dan de doorsnee voetballers bij KVO.”