Definitief groen licht voor nieuwe tribune

Nadat het College van Burgemeester en Schepenen vorige week de weg effende voor de bouw van het nieuwe stadion, werd vandaag het licht op groen gezet voor de bouw van de hoofdtribune aan de westelijke zijde.

“KVO is sterk verankerd in Oostende. De stad leeft mee. De uitbreiding van het stadion dat aan de internationale UEFA-normen voldoet komt geen dag te vroeg. De club krijgt de uitstraling die het verdient”: stelt een tevreden schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys.

“De omgevingskwaliteiten en beeldkwaliteit van de nieuwe tribune aan de kant van de Leopold Van Tyghemlaan is een enorme meerwaarde voor de buurt. De huidige mix van gebouwen wordt vervangen door één zittribune als één architecturaal geheel. ‘Het oog wil ook wat’, is hier zeker van toepassing”: stelt de schepen.

De nieuwe tribune heeft een capaciteit van 3.742 zitplaatsen. Op basis van de gegevens in het aanvraagdossier wordt de totale capaciteit van 8000 toeschouwers in het stadion niet gewijzigd. Uit de mobiliteitsnota blijkt dan ook duidelijk dat er voor de buurt geen bijkomende hinder zal te verwachten zijn.