Duinhelm G-voetbal KVO

KV Oostende is gestart met een eigen G-voetbalploeg. In dit team spelen jongvolwassenen die door een mentale of fysieke handicap vaak iets beperkter zijn in hun mogelijkheden dan de doorsnee voetballertjes bij KVO. Zo’n G-team vraagt een enorme ondersteuning en een intensieve begeleiding. Om ons daarbij te helpen, krijgen we bij KV Oostende voortaan de steun van de VZW Duinhelm.

VZW Duinhelm is een centrum voor begeleiding van volwassenen met een, voornamelijk verstandelijke, beperking in de regio Middenkust. Daarnaast organiseren zij ook tal van activiteiten voor mensen met een beperking. Zo zijn zij ook de organisator van het galabal4special.

Wim Rogiers, verantwoordelijke Vrije Tijd Briek: “Op regelmatige basis komen wij met onze mensen naar wedstrijden van KVO kijken, heel wat bewoners of bezoekers van ons centrum zijn dan ook hevige KVO-fan.” 
“Wij zijn er van overtuigd dat het partnership tussen VZW Duinhelm en KVO er alleen maar voor kan zorgen dat het aanbod van G-voetbal kwalitatief verbetert,” vult community verantwoordelijke Diego Rosseel aan.

Het project kreeg dan ook de naam DUINHELM G-VOETBAL KVO mee.

De jongens van het G-team trainen telkens op woensdagnamiddag van 13u30 tot 14u30 op terrein nummer 9 van De Schorre. De G-ploeg traint tweewekelijks.
De eerste training staat gepland op 9 november. Bij slecht weer kunnen de trainingen ook georganiseerd worden in de zaal van vzw Duinhelm.

Inschrijven voor de G-ploeg kan via: wim.rogiers@duinhelm.be
Wil je meer weten over VZW Duinhelm, surf dan naar: www.duinhelm.be.